לקוחות יקרים, עקב המצב עלולים להיות עיכובים קלים במשלוחים. שמרו על עצמכם
whatsapp

תקנון

 

ברוכים הבאים לאתר SEQUOIALIPO (“האתר”) שפותח ע”י חברת סקויה לתוספי תזונה בע”מ (“החברה”). אתר זה הוקם על ידי החברה בעבורך ולהנאת השימוש בו ובמוצרי החברה על פי הכללים המפורטים להלן. 

א. כללי

 1. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה לשני המינים.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. 
 3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר .
 4. ייתכן ותנאי השימוש באתר ישתנו מעת לעת ללא הודעה מוקדמת, יש לחזור ולעיין בתנאי השימוש .
 5. נתוני המוצרים הנמסרים באתר הם כפי שהתקבלו על ידינו מיצרני ו/או משווקי המוצרים והם באחריותם  הבלעדית.
 6. צילומי המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.
 7. אין לראות במידע המופיע על המוצרים או באתר עצה רפואית או הבטחה כלשהי , השימוש במוצרים באחריות הרוכש בלבד. יש להיוועץ בבעל מקצוע טרם השימוש בכל תכשיר/מוצר.
 8. האתר לא יהיה  אחראי לשום נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר.
 9. בעלי האתר רשאים לשנות בכל עת את ההיצע ומגוון המוצרים המוצעים באתר ואינם מחויבים בהחזקת מלאי של מוצר כלשהו ו/או לזמינותו. ייתכנו שינויים במחירי המוצרים מעת לעת ומהזמנה להזמנה וללקוח לא יהיו טענות בנושא.
 10. השימוש באתר מיועד רק לאזרחים/תושבי מדינת ישראל בגיל 18 ומעלה, ובבעלותם כרטיס אשראי תקף עד לסיום ביצוע הרכישה, תא דוא”ל, מספר ליצירת קשר טלפוני ובעלי כתובת למשלוח ההזמנה. על המשתמש באתר להיות כשיר לביצוע פעולות משפטיות.
 11. בעלי האתר לא יהיו אחראיים לכל הפסד כספי שיגרם כתוצאה מרכישה באתר באמצעות כרטיס אשראי /הזנת סיסמא ללא הסכמת בעליו, לרבות קטינים .
 12. למען הסר ספק מובהר כי לחברת סקויה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לרכישת מוצרים ו/או לבטל את חשבונם באתר סקויה, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות.
 13. סקויה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 ב. רכישת מוצרים 

 1. מפעילי האתר סקויה אינם מתחייבים לספק מוצר שאינו קיים במלאי, והרוכש באמצעות האתר מוותר על כל טענה ו/או תביעה בנושא. במידה ומוצר כלשהו אינו נמצא במלאי, החנות תיצור קשר עם הלקוח באמצעות אחד מהאמצעים: הודעת טקסט, דואר אלקטרוני או שיחה טלפונית (ע”פ המידע שנמסר מהלקוח בעת ההזמנה) ותעשה מאמץ לספק מוצר אחר , שאינו בהכרח באותו מחיר. בכל מקרה מוצר שהוזמן באמצעות האתר ואינו קיים במלאי לא יחויב.
 2. בעלי האתר אינם מתחייבים לספק מחירים זהים בין האתר לחנות הפיזית. לא תהיה למשתמשים באתר ו/או בחנות הפיזית כל טענה או תביעה בנושא.
 3. קיימת אפשרות לאיסוף עצמי מהחנות הפיזית עם מחירי האתר, בתשלום מראש דרך האתר. הודעה תימסר ללקוח לגבי מועד אספקת המוצרים שהזמין.
 4. האחריות של בעלי האתר למוצרים הינה לגובה עלות המוצר בלבד. אחריות על טיבו של המוצר, חלה על היצרן ו/או היבואן על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן. במקרה של טענה על טיבו/איכותו של המוצר, יש לפנות ישירות לחברה המספקת את המוצר ולא לבעלי האתר.
 1. במידה ותחול טעות אנוש בתיאור המוצר באתר, מחירו ,בהדפסה, בתנאי התשלום או בכל מידע אחר המפורסם באתר, רשאים בעלי האתר לבטל את הרכישה, תוך יידוע הלקוח בכך.
 2. מחיר המוצרים באתר הינו המחיר שמצוין בחשבונית העסקה. מדבקת המחיר על המוצר שסופק ללקוח איננה קובעת ואיננה רלוונטית בהזמנה באמצעות האתר.
 3. מעת לעת מתפרסמים מבצעים באתר, באם הלקוח ביטל או שינה פריט או שהפריט אינו במלאי, זכאותו למבצע תיבדק ע”י מנהל האתר. ייתכן והזכאות למבצע תבוטל במידה ויהיה שינוי בהזמנה על ידי הלקוח. ייתכן והזכאות למבצע או להנחה או לפטור מדמי משלוח תישלל מהלקוח באם נעשה שינוי בהזמנה או שפריט אינו קיים במלאי.
 4. החנות רשאית לשנות את המבצעים וההנחות בהתאם לשיקול דעתה ואין היא מתחייבת כי כלל המבצעים וההנחות יחולו על כל הלקוחות.
 5. סקויה רשאית לארוז את המוצרים למשלוח ע”פ ראות עיניה וללקוח לא תהיה טענה לגבי טיב ואופן אריזת המוצרים.
 6. לרבים מהמוצרים הנמכרים בחנות קיימת תעודת כשרות , על גבי מוצרים אלו תסומן הכשרות. תוקף ומקוריות תעודת הכשרות איננה באחריות האתר אלא באחריות החברה המשווקת. יובהר כי לחנות עצמה אין תעודת כשרות.

 ג. תשלום

 1. רכישת המוצרים המופיעים באתר הינה באמצעות מערכת סליקה אוטומטית. כל תעבורת המידע הרגיש מוצפנת בפרוטוקול SSL המגן על המידע.
 2.  אנו מתחייבים לשמור בסודיות את הפרטים האישיים שנמסרים לידה וכן את הרכישות שביצע הלקוח. יצוין כי פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר.
 3. במידה ולמרות הכל, יעשה שימוש לרעה בפרטי כרטיס האשראי, ע”פ חוק- מחויבת החברה המנפיקה את כרטיס האשראי להחזיר ללקוח את מלוא סכום העסקה.
 4. למפעילי האתר זה לא תהיה כל אחריות כספית, נזיקית או פלילית שתיגרם ללקוח באמצעות האתר כתוצאה מאובדן או שימוש לרעה של מידע אישי הנובע מכוח עליון או מאירועים שאינם בשליטת החנות.
 5. במהלך תהליך הרכישה באתר תתבקשו לרשום בעמוד מאובטח את פרטי כרטיס האשראי שלכם או למסור אותם טלפונית. פרטים אלו לא יישמרו באתר. הנהלת האתר מתחייבת שכל הפרטים שמסרת בתהליך רכישת המוצר (למעט פרטים לחברת המשלוח) לא יועברו לגורמים חיצוניים כלשהם.
 6. על כל מבצע פעולה באתר להכניס פרטים מדויקים, מלאים ומעודכנים. פרטים שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשרותי האתר ואפילו לפגוע ביצירת הקשר איתך. האתר שומר על זכותו לפעול על פי שיקול דעתו במקרה של הפרה שכזו, לרבות בדרך של ביטול חד צדדי של הרכישה.
 7. אמצעי התשלום באתר עשויים להשתנות בעת לעת ע”פ שיקול דעתם של מפעילי האתר.
 8. ניתנת האפשרות לרכוש מוצרים דרך האתר באמצעות כרטיס אשראי ברכישה טלפונית.
 9. חיוב הזמנה יתבצע רק לאחר שהחנות בדקה שכל המוצרים קיימים במלאי וליקטה את המוצרים. ככלל, רק לאחר חיוב המוצרים יתבצע ליקוט ומשלוח המוצרים. זמן האספקה יימדד מרגע החיוב. הלקוח יקבל הודעה באחד מאמצעי הקשר שמסר על אישור חיוב המוצרים ויציאת המשלוח מהחנות הפיזית לכתובת שמסר, במידה וההזמנה אושרה ע”י מפעילי האתר.
 10. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ אלא אם כן צוין אחרת.
 11. אנו עושים את מיטב המאמצים לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או ללא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי  הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – ראצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

 ד. זיכויים, ביטולים והחזרות

 1. כל הזמנה שטרם נארזה ונשלחה ללקוח על ידי חברת השליחות ,ניתן לשנות ו/או לבטל בתנאי שהתקבל אישור כתוב במייל מהחנות על ביטול ההזמנה “ההזמנה בוטלה”.
 2. הזמנה שנשלחה אך לא נמסרה – לא ניתן לשנות, אבל ניתן לבטל. ביטול הזמנה כרוך בדמי ביטול בסך 5% משווי ההזמנה ובנוסף סכום עלות המשלוח, בהתאם לסוג המשלוח ולשיקול דעת החברה.
 3. הזמנה שנשלחה ונמסרה – לא ניתן לשנות ו/או לבטל אבל ניתן לקבל זיכוי כספי לפי תקנות הגנת הצרכן התשע”א 2010 . בשליחת המוצר/ים בחזרה לחנות, ובתנאי שמתקיימים התנאים הבאים3.1. המוצר יוחזר לחנות באריזתו המקורית עד ל14 יום מיום קבלת המשלוח, כל עוד המוצר הוחזר באריזתו המקורית ללא פגם ובצירוף חשבונית. במקרה זה הזיכוי יהיה רק על המוצרים ועלות דמי המשלוח תהיה על הלקוח (גם אם קנה מוצרים בסכום שבו לא צריך לשלם דמי משלוח ) והאחריות להגעת המשלוח בחזרה לחנות חלה על הלקוח .
 4. בביטול עסקה בכרטיס אשראי, תיתכן עמלת סליקה נוספת בסך 2% מסכום הקנייה המקורית. החזר כספי יינתן במזומן רק אם המוצר שולם במזומן.
 5. קבלת זיכויים תתאפשר לפי תקנות הגנת הצרכן התשע”א 2010 . לפי תקנות אלו לא ניתן להחזיר תוספי תזונה. החנות רשאית לגבות 5% דמי ביטול מסך ההזמנה.
 6. במידה ונשלח ללקוח מוצר פגום יש ליצור קשר עם האתר על מנת לבדוק את החלפתו והחזרתו. האתר יחליף או יחזיר (לפי שיקול דעתו) את תמורתו של מוצר פגום אשר נמסר ללקוח במידה והמוצר הוחזר תוך 14 ימים מיום רכישתו בדואר רשום/שליח או במסירה אישית של הלקוח, יחד עם פרטים מלאים של הלקוח כולל כתובת וטלפון זמין.   תנאי נוסף הינו שהמוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שום שימוש.
 7. במקרים הבאים לא תתאפשר החזרת מוצר :
 • עברו יותר מ-14 יום מיום קבלת המוצר. 
 • נעשה במוצר שימוש או שאינו באריזתו המקורית או שאריזתו נפתחה, לרבות תוספי תזונה, קוסמטיקה ומוצרי מזון ארוזים. 
 • מוצר פגום /מקולקל שעברו יותר מ-14 יום מיום קבלת המוצר. 
 • מוצרים שנמכרו בתפזורת .
 • מוצרים בעל תוקף קצר שנמכרו בהנחה/או מוצר שאינו בתוקף.
 1. לאתר הזכות לא לבצע הזמנה או לבטלה ולא לספק הסחורה או לחסום רכישה ללא צורך במתן הסבר ללקוח. במקרה זה תישלח ללקוח הודעה באמצעות הפרטים שהזין במערכת, ולא יחול כל חיוב על הלקוח 

 ה. הרשמה לאתר והרשמה למועדון לקוחות

 1. בהרשמה לאתר יש למסור פרטים אישיים שונים ואת פרטי האשראי. יש לרשום פרטים נכונים ולמלא את כל הפרטים הנדרשים לצורך קבלת המשלוח כולל שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה, טלפון זמין וכתובת מייל.
 2. במידה ויוקלדו על ידי הלקוח פרטים שגויים, הלקוח יישא באחריות בכל נזק שיגרם כתוצאה מכך כולל עיכובים בקבלת ההזמנה. ללקוח לא יהיו טענות במקרים אלו נגד האתר.
 3. בהרשמתך למועדון לקוחות של החנות שלנו, ישלחו מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים, תכנים, מבצעים והצעות שייתכן ויעניינו אותך, וכן מידע שיווקי ופרסומי. במידה ונרשמתם למועדון הלקוחות, אנו מתחייבים כי פרטיך לא יימסרו לצדדים שלישיים. ניתן גם ליצור קשר עם החנות בוואטסאפ או בטלפון.ם
 4. נא לא להשיב לניוזלטר לצורך הסרה מן המערכת, מכיוון שמיילים עלולים לא להתקבל במועד בו הם נשלחו ולהשתמש בחלופות המצוינות בסעיף 3.

 ו. שימוש במידע

 1. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל  קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו’ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.
 2. בעת ההרשמה לאתר, נתונים שימסרו על ידי הלקוח יישמרו במאגר החנות. ע”פ חוק אין הלקוחות חייבים למסור מידע זה, אך ללא מסירתו לא יתאפשר השימוש בשירותי האתר.
 3. שימוש באתר שלנו כולל איסוף מידע מסוים בצורה אוטומטית , למשל על-ידי קבצי Cookies  של הדפדפן, משואות רשת, מזהי מכשירים, יומני לוג שרתים ובאמצעות טכנולוגיות נוספות. המידע הנאסף באופן זה עשוי להכיל את כתובת ה-IP של המכשיר שלכם, שם הדומיין , מזהים הקשורים למכשירי המשתמשים, סוג המכשיר, מערכת הפעלה ומאפייני המכשיר, מאפייני דפדפן גלישה, נתוני רצף הקשות .  בנוסף, אנחנו עשויים לקבל את המיקום הגיאוגרפי של המשתמשים ומידע נוסף על מיקומכם דרך אותות GPS ‏, Bluetooth‏, Wi-Fi וטכנולוגיות נוספות. ניתן להימנע מקבלת קבצי Cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן המשתמש באתר.
 4. בנוסף, מפעילי האצר נעזרים בחברות שונות לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות היקף השימוש באתר והתדירות. זהו מידע שנועד לצורך בקרה ומחקר ואין הוא מזהה את המשתמשים באתר באופן אישי.
 5. משתמשים באתר אשר מבקשים שלא להשתמש בפרטיהם או להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות האתר עליהם להודיע יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בדיוור .

ז. זכויות היוצרים

 1. המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שתגרם לה ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי התקנון.
 2. על סעיפי תקנון זה יכול הדין הישראלי .
 3. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, אייקונים, הנפשות וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

ח. תקנון משלוחים

 1. הכתובת הרשומה במערכת היא הכתובת אליה יבוצע המשלוח, אלא אם כן פנה הלקוח למפעילי האתר, שינה את הכתובת ואת פרטי ההזמנה וקיבל אישור על עדכון כתובת המסירה. ניתן לעדכן כתובת למשלוח לפני שההזמנה אושרה ונשלחה לחברת השליחויות.
 2. זמני האספקה הינם משוערים ואין האתר אחראי על עיכוב ו/או דחייה במועדי האספקה. במידה ויחול עיכוב במועד האספקה , מפעילי האתר יצרו קשר עם הלקוח ויעדכנו אותו. ללקוח לא תהיה טענה באשר להקדמה או לאיחור בקבלת המשלוח והתשלום על המשלוח יחויב בכל מקרה.
 3. המשלוחים הם באמצעות חברת שליחויות חיצונית. הזמנה שמשקלה מעל 4 ק”ג- תחויב בעלות משלוח נוסף בתיאום מול הלקוח.
 4. סכום מינימאלי להזמנה באמצעות שליח הינו 100 ₪. 
 5. קיימים סוגי משלוחים שונים בהתאם לאזורי ההפצה. במידה ולקוח טעה בסוג המשלוח משום שהכתובת לא תואמת לאזור ההפצה, מפעילי האתר יצרו קשר עם הלקוח על מנת לשנות את סוג המשלוח המתאים לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח. החיוב על המשלוח יחול לפי סוג המשלוח ואזור ההפצה התואם לכתובת שנמסרה.  
 6. במידה והלקוח אינו נמצא בביתו ניתן יהיה למסור את המשלוח למיופה כוחות על הלקוח להגדיר זאת בהזמנה או לחברת השליחויות. במידה וביקשתם להשאיר משלוח בדלת הבית כי אי איננו נמצא לקבל את המוצרים שהוזמנו, מפעילי האתר לא יישאו באחריות לנזק שעלול להיגרם למשלוח כגון- גניבה, קלקול או כל נזק אחר כתוצאה מהשארת המוצרים סמוך לדלת.
 7. חברת השליחויות רשאית לפנות ללקוח לצורך תיאום קבלת המשלוח במועד שהגדירה.
 8. שליח עד לפתח הבית: משלוחים באמצעות חברת שליחויות בפריסה ארצית לכלל יישובי ישראל. עד 3-5 ימי עסקים ועד 5-7 ימי עסקים ליישובים חריגים, לא כולל יום איסוף החבילה.
 9. 90% מהלקוחות שלנו מקבלים את המוצרים תוך יומיים! (כל עוד המוצרים קיימים במלאי ועל המדף).
 10. אין חיוב אוטומטי באתר! החיוב רק לאחר שבדקנו שכל המוצרים במלאי בכמויות שהזמנת. רק אז אנחנו מחייבים את העסקה ואורזים למשלוח:)
 11. משלוחים שהוזמנו עד השעה 11:30 ייקלטו למערכת וייחשבו כיום עסקים ראשון.
 12. יום עסקים מתייחס לכל ימות השבוע (ראשון עד חמישי), למעט: יום ביצוע ההזמנה, ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון.

 לכל שאלה ניתן לפנות אלינו במספר 9483* נשמח לעמוד לשירותכם!